logo

Násobení desetinných čísel deseti, stem, tisícem...

I. - úvodní informace
Název:
Násobení desetinných čísel deseti, stem, tisícem...
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí násobit desetinná čísla deseti, stem, tisícem... [Samostatná práce pod dohledem učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- demonstrace principu násobení desetinných čísel deseti, stem, tisíce...
- samostatné počítání pod hodledem učitele
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými. Po prezentování jsou nové anglické výrazy požívány pro zadávání úkolů.
Závěr
Zopakování slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
správný výsledekcorrect result ikona zvuk
nulazero ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
kráttimes ikona zvuk
činitelfactor ikona zvuk
Výsledek zaokrouhli na jedno desetinné místo.Round the result off to one decimal number. ikona zvuk
desetten ikona zvuk
jedno stoone hundred ikona zvuk
tisíc, tisícea thousand, thousands ikona zvuk
násobenímultiplication ikona zvuk