logo

Zaokrouhlování desetinných čísel

I. - úvodní informace
Název:
Zaokrouhlování desetinných čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák zaokrouhluje desetinná čísla podle zadání. [Krátký test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné přižazování anglických výrazů k českým.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
  • Společné přižazování anglických výrazů k českým.
Učební pomůcky:
dataprojektor
počítač
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné přižazování anglických výrazů k českým.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
setinyhundredths ikona zvuk poznamka
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
tisícinythousandths ikona zvuk poznamka
desetitisícinyten-thousandths ikona zvuk
miliontinymillionths ikona zvuk poznamka
desetinytenths ikona zvuk
Výsledky zaokrouhli na tisíciny.Round off the results to three decimal places. ikona zvuk
Zaokrouhlete na desetiny.Round to the nearest tenth, ikona zvuk
Zaokrouhlete na setiny.Round to the nearest hundredth, ikona zvuk
Zaokrouhlete na tisíciny.Round to the nearest thousandth, ikona zvuk
zaokrouhlování číselnumeral rounding ikona zvuk