logo

Porovnávání desetinných čísel

I. - úvodní informace
Název:
Porovnávání desetinných čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák porovnává desetinná čísla [Krátký test.]
  • Vyznačí sesetinné místo na číselné ose [Vyznačování na číselné ose]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení anglických názvů k českým.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- zopakování základních pojmů, porovnávání celých čísel
- práce s číselnou osou
- frontální práce - porovnávání desetinných čísel
- samostatné počítání do sešitů
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Krátký test Hot Potatoes na zopakování probraných slovíček.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
b je větší než ab is greater than a ikona zvuk
Porovnej čísla.Compare the numbers. ikona zvuk
porovnatcompare ikona zvuk
větší nežbigger than ikona zvuk
menší nežsmaller than ikona zvuk
A rovná se B.A equals B. ikona zvuk
Porovnej čísla vzestupně.Compare the numbers in an ascending order. ikona zvuk
Porovnej čísla sestupně.Compare the numbers in a descending order. ikona zvuk
číselná osanumber scale ikona zvuk
Zapiš do pracovního sešitu.Write it down into your notebook. ikona zvuk