logo

Desetinná čísla

I. - úvodní informace
Název:
Desetinná čísla
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák zapisuje správně desetinná čísla [Krátký test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání.
  • Procvičení nových výrazů pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Učební pomůcky:
- sešit
- učebnice
- dataprojektor
- počítač
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými. Opakování nových anglických výrazů pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zopakujme si učivo z minulé kapitoly.Let's revise the subject matter from the last chapter. ikona zvuk
prostředí MOODLEthe Moodle environment ikona zvuk
Vstaňte!Get up! ikona zvuk poznamka
Přečti desetinné číslo.Read the decimal number. ikona zvuk
Zapiš desetinné číslo ve tvaru zlomku.Write the decimal number as a fraction. ikona zvuk
Převeď desetinné číslo na zlomek.Convert the decimal (number) into a fraction. ikona zvuk
Dnešní hodinu si napíšeme krátký test.In today's class we will write a short test. ikona zvuk
téma hodinythe topic of this lesson ikona zvuk
Zopakujme si základní pojmy.Let 's revise the basic terms. ikona zvuk
Rozdejte sešity.Hand out the exercise books. ikona zvuk
dataprojektordata projector ikona zvuk
Rozsviťte.Switch / Turn on the light, please. ikona zvuk