logo

Co je desetinné číslo?

I. - úvodní informace
Název:
Co je desetinné číslo?
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s pojmem desetinné číslo. [Společné opakování základních pojmů.]
  • Umí přečíst a zapsat desetinné číslo. [Krátký test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům v interaktivním testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
Učební pomůcky:
- počítač
- dataprojektor
- sešit
- interaktivní test hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Opakování nových výrazů pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výsledekresult ikona zvuk
setinyhundredths ikona zvuk poznamka
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
tisícinythousandths ikona zvuk poznamka
desetitisícinyten-thousandths ikona zvuk
miliontinymillionths ikona zvuk poznamka
Přečti desetinné číslo.Read the decimal number. ikona zvuk
desetinytenths ikona zvuk
Zapiš desetinné číslo ve tvaru zlomku.Write the decimal number as a fraction. ikona zvuk
Převeď desetinné číslo na zlomek.Convert the decimal (number) into a fraction. ikona zvuk