logo

Násobení a dělení přirozených čísel

I. - úvodní informace
Název:
Násobení a dělení přirozených čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák zná princip násobení a dělení přirozených čísel [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- počítač
- sešit
- učebnice
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Při procvičování jsme zadávali příkazy v angličtině.
Závěr
Zopakování probraných slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
správný výsledekcorrect result ikona zvuk
dělitel, děliteléa divisor, divisors ikona zvuk
podílquotient ikona zvuk poznamka
výsledekresult ikona zvuk
Výsledek je správnýThe result is correct. ikona zvuk
Vynásob čísla.Multiply the numbers. ikona zvuk
kráttimes ikona zvuk
činitelfactor ikona zvuk
dělenecdividend ikona zvuk
Vyděl čísla.Divide the numbers. ikona zvuk
Odhadni výsledek a svůj odhad ověř výpočtem.Estimate the result and test your estimate by calculation. ikona zvuk
podtrhnout výsledekunderline the result ikona zvuk