logo

Sčítání a odčítání přirozených čísel

I. - úvodní informace
Název:
Sčítání a odčítání přirozených čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umí sečíst a odečíst přirozené čísla [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatná práce.
  • Opakování pomocí interaktivního testu.
Učební pomůcky:
- učebnice
- sešit
- počítač
- dataprojektor
- test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Napsat cíl hodiny na tabuli.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Procvičování sčítání a odčítání přirozených čísel pomocí anglických frází.
Závěr
Krátké procvičení na přiřazování anglických výrazů k českým pojmům.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
minus minus ikona zvuk
plusplus ikona zvuk
přirozené číslonatural number ikona zvuk
sčítanecsummand ikona zvuk
menšitelsubtrahend ikona zvuk
menšenecminuend ikona zvuk
Sečti čísla.Add up the numbers. ikona zvuk
Odečti čísla.Deduct the numbers. ikona zvuk
Smaž tabuli.Wipe off the blackboard / whiteboard. ikona zvuk
Přečti zadání nahlas.Read the task out loud. ikona zvuk
Nevyrušuj. Nevyrušujte.Do not disturb. ikona zvuk
Rozdejte sešity.Hand out the exercise books. ikona zvuk