logo

Přirozená čísla

I. - úvodní informace
Název:
Přirozená čísla
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák zná přirozená čísla. [Společné opakování.]
  • Žák vyznačí přirozené číslo na číselné ose. [Zaznamenávání do číselné osy.]
  • Žák porovnává přirozená čísla. [Porovnávání.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Hlavní pojmy napsány na tabuli česky a anglicky a používany během výuky s odkazem na nástěnku]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím dataprojektoru.
  • Samostatné počítání do sešitů.
Učební pomůcky:
- Sešit
- číselná osa
- dataprojektor
- počítač
- Interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.

Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Hlavní pojmy napsány na tabuli česky a anglicky a používany během výuky s odkazem na tabuli.
Závěr
Společné zopakování použitých výrazů pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vyznač na číselné ose...Mark ... on the time-scale. ikona zvuk
Přečti zadání úkolu.Read the task. ikona zvuk
číslonumber ikona zvuk
Nachystejte si sešit!Prepare your exercise books! ikona zvuk
přirozené číslonatural number ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
Přečti tato čísla.Read these numbers. ikona zvuk
Porovnej čísla vzestupně.Compare the numbers in an ascending order. ikona zvuk
Porovnej čísla sestupně.Compare the numbers in a descending order. ikona zvuk
číselná osanumber scale ikona zvuk