logo

Přehled slovní zásoby - zlomky

I. - úvodní informace
Název:
Přehled slovní zásoby - zlomky
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti si musí uvědomit, jaké pojmy v AJ potřebují [Odevzdání práce v elektronicé podobě (ukázka studentské práce v příloze)]
Jazykové cíle a ověření:
  • Studenti samostatně vytvoří seznam potřebných pojmů v AJ [Odevzdáním práce v elektronické podobě]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce
Učební pomůcky:
PC, internet

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Studenti se seznámí se zadáním práce:

Sestav přehled slovíček, které jsou zapotřebí pro látku "Zlomky" (pokuste se napsat jednoduchy příklad a uvidíte, kolik slovíček k popisu potřebujete)
- seznam slovíček, abecedně uspořádaný (česky - anglicky)
- pokuste se i o fráze (popis příkladu)
Hodnotí se provedení, správnost a kvalita
Hlavní část
Vypracovávání listu v IT učebně
Závěr
Odevzdání/zaslání prací
Nejlepší práce budou vytisknuty a ukázány další hodinu celé třídě

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Převedeme zlomky na společný jmenovatel.We will adapt the fractions to a common denominator. ikona zvuk
zlomekfraction ikona zvuk
čitatelnumerator ikona zvuk
jmenovateldenominator ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
hlavní zlomková čáramain fraction line ikona zvuk
zlomková čáraline of a fraction ikona zvuk
Smíšené číslo převeď na zlomek.Transpose the mixed number to the fraction. ikona zvuk
dělenídivision ikona zvuk
násobenímultiplication ikona zvuk
odčítánísubtraction ikona zvuk
sčítáníaddition ikona zvuk
Zkrať zlomek.Reduce the fraction. ikona zvuk
společný jmenovatelcommon denominator ikona zvuk