logo

Zlomky - smíšené číslo

I. - úvodní informace
Název:
Zlomky - smíšené číslo
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s pojmem smíšené číslo [společným procvičováním u tabule]
  • Naučit studenty převádět zlomky na smíšená čísla a naopak [samostatným úkolem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním u počítání příkladu na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
barevné fixy
tabule
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Opakování základních poznatků o zlomcích a souvisejících pojmů v AJ

Hlavní část
Co je to smíšené číslo
Převod zlomku na smíšené číslo a naopak
Pojmy v AJ
Doplňování AJ pojmů do tabulky
Společné procvičování u tabule
Závěr
Samostatný úkol
Kontrola výsledků
Shrnutí nových poznatků o zlomcích

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zlomekfraction ikona zvuk
čitatelnumerator ikona zvuk
jmenovateldenominator ikona zvuk
Zapiš zlomek pomocí desetinného čísla.Write the fraction as a decimal number. ikona zvuk
Vyjádři smíšené číslo ve tvaru zlomku.Express the mixed number in the form of fraction. ikona zvuk
Smíšené číslo převeď na zlomek.Transpose the mixed number to the fraction. ikona zvuk
Zlomek je menší než 1.The fraction is less than 1. ikona zvuk
Zlomek je větší než 1.The fraction is greater than 1. ikona zvuk
Zlomek převeď na smíšené číslo.Convert the fraction to a mixed number. ikona zvuk
Zlomek se rovná 1.The fraction equals 1. ikona zvuk