logo

Zlomky - úvod

I. - úvodní informace
Název:
Zlomky - úvod
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s pojmem zlomek, jeho využití, grafické znázornění [společné proocvičování u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním na pojmy při počítání u tabule]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
barevné fixy
tabule
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co je to zlomek, kde se s ním můžeme setkat, co s ním můžeme vyjádřit
Části zlomku
Grafické znázornění
Hlavní část
Pojmy v AJ
Doplňování pojmů v AJ do tabulky
Společné procvičování počítání se zlomky u tabule
Samostatný úkol
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zlomekfraction ikona zvuk
čitatelnumerator ikona zvuk
jmenovateldenominator ikona zvuk
Zapiš zlomek pomocí desetinného čísla.Write the fraction as a decimal number. ikona zvuk
Převeď desetinné číslo na zlomek.Convert the decimal (number) into a fraction. ikona zvuk
zlomková čáraline of a fraction ikona zvuk
podmínky pro čitatelenumerator conditions ikona zvuk
Zlomek je menší než 1.The fraction is less than 1. ikona zvuk
Zlomek je větší než 1.The fraction is greater than 1. ikona zvuk
Zlomek se rovná 1.The fraction equals 1. ikona zvuk
řešit grafickysolve graphically ikona zvuk