logo

Obvody a obsahy rovinných útvarů

I. - úvodní informace
Název:
Obvody a obsahy rovinných útvarů
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat se studenty téma a rošířit jejich znalosti této látky [debatou]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [dotazováním na anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • debata
Učební pomůcky:
barevné fixy
schéma s popisem

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co znamenájí pojmy "obsah a obvod"
Pro jaké rovinné útvary umíte spočítat obsah a obvod?
Hlavní část
Vypracovaní přehledu útvarú a příslušných vzorců
Pojmy V AJ
Samostatný úkol
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stranaside ikona zvuk
obsaharea ikona zvuk
poloměrradius ikona zvuk
Vypočítej obsah obrazce.Calculate the area of a configuration. ikona zvuk
trojúhelníktriangle ikona zvuk
kruh, kruhycircle, circles ikona zvuk
Napiš vzorec pro obsah kruhu.Write the formula for the area of a circle. ikona zvuk
obvodcircumference/perimeter ikona zvuk
Vypočítej obsah kruhu.Calculate the area of the disc. ikona zvuk
Vypočítej obvod kruhu.Calculate the circumference of a circle. ikona zvuk
obsah čtvercearea of a square ikona zvuk
poloměr kruhuradius of a circle ikona zvuk
střed kruhucentre of a circle ikona zvuk
obvod kruhuperimeter of a circle ikona zvuk
průměr kružnicediameter of a circle ikona zvuk
protější strana, protější stranyopposite side, opposite sides ikona zvuk
sousední strana, sousední stranyneighbouring side, neighbouring sides ikona zvuk
strana čtverce, strany čtverceside of a square, sides of a square ikona zvuk
obvod mnohoúhelníkuperimeter of a polygon ikona zvuk
Vypočítej obvod čtverce.Calculate the circumference of a square. ikona zvuk
Jaký průměr má kruh, jehož obvod je 2 metry?What is the diameter of a circle with the perimeter of 2 meters? ikona zvuk