logo

Lichoběžníky

I. - úvodní informace
Název:
Lichoběžníky
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení studentů s pojmem "lichoběžník" a s jeho vlastnostmi [samostatným úkolem]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení studentů se souvisejícími pojmy [společným čtením výrazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
fixy
schéma s popisem

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co je to lichoběžník?
Odvození základních vlastností - dle obrázku obecného lichoběžníku
Hlavní část
Druhy a vlastnosti lichoběžníků
Pojmy v AJ
Umazání českého překladu z tabule, vyvolávání studentů na jednotlivá slovíčka
Samostatný úkol, kostrukce lichoběžníku - náčrt, rys, postup
Závěr
Shrnutí hodiny - látky a zopakování slovíček

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stranaside ikona zvuk
náčrtekdrawing ikona zvuk
kolmiceperpendicular (line) / normal (line) ikona zvuk
druhkind ikona zvuk poznamka
rovnoběžkyparallel lines ikona zvuk
Udělej si náčrtek.Make a sketch. ikona zvuk
lichoběžníkytrapezoids ikona zvuk poznamka
Jak sestrojíme lichoběžník?How can a trapezoid be constructed? ikona zvuk poznamka
úhel sevřený stranamiangle formed between two sides ikona zvuk
protější stranaopposite side ikona zvuk
nejmenší stranathe smallest side ikona zvuk
sousední strana, sousední stranyneighbouring side, neighbouring sides ikona zvuk
Lichoběžník je čtyřúhelník.A trapezoid is a quadrangle. ikona zvuk poznamka
Jaký je vzorec pro obvod lichoběžníka?What's the formula for the circumference of a trapezoid? ikona zvuk poznamka