logo

Slovní úlohy

I. - úvodní informace
Název:
Slovní úlohy
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s danou látkou [dotazováním při vzorové úloze]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [společné procvičování, popis úkonů při řešení úlohy v AJ, samostatná práce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společné procvičování
Učební pomůcky:
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Jak postupujeme při řešení slovních úloh - zápis, výpočet, odpověď
Hlavní část
Společné procvičování u tabule
Pojmy v AJ
Vyvolávání studentů k tabuli,zkuste pojmenovat v AJ i některá další slova ze zadání
Závěr
Samostatná práce
Shrnutí hodiny - postup řešení slovních úloh a zopakovaní pojmů v AJ

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zápisnotes ikona zvuk poznamka
Na konci slovní úlohy nezapomeňte napsat odpověď.Don't forget to write an answer at the end of the word problem. ikona zvuk
odpověďanswer ikona zvuk
Načrtni si obrázek.Sketch a picture. ikona zvuk
výpočetcalculation ikona zvuk
Vyber správnou odpověď.Choose the correct answer. ikona zvuk
slovní úloha, slovní úlohya word problem, word problems ikona zvuk
pomocný výpočetauxiliary calculation ikona zvuk
Pozorně si přečtěte zadání úlohy.Read the assigned task carefully. ikona zvuk
náčrtsketch ikona zvuk