logo

Převody

I. - úvodní informace
Název:
Převody
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakování látky "převody jednotek" [dotazováním, zapisování poznatků na tabuli]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [dotazováním při počítání u tabule]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
Učební pomůcky:
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Jaké známe druhy jednotek?
Jaké jsou vztahy mezi m a cm, km a mm .....?
Hlavní část
Přehled Jednotek míry, váhy, objemu, plochy
Pojmy v AJ
Procvičování u tabule
Závěr
Samostatná práce
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
litr, litrya liter, liters ikona zvuk
centimetr čtverečnýsquare centimetre ikona zvuk
metr čtverečnýsquare metre ikona zvuk
objemvolume ikona zvuk
centimetrcentimetre ikona zvuk poznamka
decimetrdecimetre ikona zvuk poznamka
metrmetre / meter ikona zvuk poznamka
kilometrkilometre / kilometer ikona zvuk poznamka
Kilometr je tisíc metrů.A kilometre is a thousand metres. ikona zvuk poznamka
Centimetr je stokrát menší než metr.A centimetre is a hundred times shorter than a metre. ikona zvuk poznamka
hmotnostweight ikona zvuk
jednotka délkyunit of length ikona zvuk
vyjádřit v jednotkách uvedených v závorceexpress using the units from the brackets ikona zvuk
převody jednotekconversion of units ikona zvuk
Kolik má 1 metrický cent kilogramů?How many kilograms are equal to one metric quintal? ikona zvuk
Kolik má 1 kilogram gramů?How many grams are equal to one kilogram? ikona zvuk
Kolik má 1 gram miligramů?How many milligrams are equal to one gram? ikona zvuk
Kolik má 1 hektolitr litrů?How many litres are equal to one hectolitre? ikona zvuk
Kolik má 1 litr decilitrů?How many decalitres are equal to one litre? ikona zvuk
Kolik má 1 litr centilitrů?How many centilitres are equal to one litre? ikona zvuk
Kolik má 1 litr mililitrů?How many millilitres are equal to one litre? ikona zvuk
Kolik má 1 metr centimetrů?How many centimetres are equal to one metre? ikona zvuk
Výsledek zaokrouhli na centimetry.Round off the result to centimeters. ikona zvuk