logo

Desetinná místa

I. - úvodní informace
Název:
Desetinná místa
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s početními operacemi desetinných čísel [vyvoláváním]
  • posun desetinné čárky []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [pomocí krátkých příkladů s anglickým komentářem]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • názorné ukázky
Učební pomůcky:
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zopakování sčítání a odčítání desetinných čísel
Hlavní část
Násobení desetinných čísel
Pojmy v AJ
Závěr
Shrnutí

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Sečti čísla.Add up the numbers. ikona zvuk
Vynásob čísla.Multiply the numbers. ikona zvuk
Vyděl čísla.Divide the numbers. ikona zvuk
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
Přečti desetinné číslo.Read the decimal number. ikona zvuk
Desetinná čísla odčítáme podobně jako přirozená čísla.Decimal numbers are subtracted a similar way as natural numbers. ikona zvuk
dělenídivision ikona zvuk
násobenímultiplication ikona zvuk
násobení číslemmultiplication by a number ikona zvuk
odčítánísubtraction ikona zvuk
sčítáníaddition ikona zvuk
desetinné číslodecimal number ikona zvuk