logo

Tělesa - město, sítě těles

I. - úvodní informace
Název:
Tělesa - město, sítě těles
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 11
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • studenti si mají osvojit danou látku na praktickém zadání [správné sestrojení těles]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení studentů se souvisejícími pojmy [dotazováním při práci na zadaném úkolu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
rýsovací pomůcky
papír
nůžky
lepidlo
pastelky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Rozdělení studentů do skupin
Seznámení studentů s úkolem: Vytvořte maketu města, v modelu můžete požít jen základní tvary těles - krychle, kvádr, jehlan, kužel, koule
Hlavní část
Skupinová práce - sestrojování sítí těles, vystřihování, vybarvování, lepení
Pojmy v AJ
Závěr
Vyhodnocení maket

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Použij barevné pastelky.Use coloured pencils. ikona zvuk
lepidloglue ikona zvuk
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
městocity, town ikona zvuk poznamka
silniceroad(s) ikona zvuk
barevné pastelkycoloured pencils ikona zvuk
chodníkpavement ikona zvuk
obchodshop ikona zvuk poznamka
kuželcone ikona zvuk
koulesphere ikona zvuk
síť jehlanunetwork of a pyramid ikona zvuk
síť kuželenetwork of a cone ikona zvuk
jehlan čtyřbokýtetrahedral pyramid ikona zvuk
jehlan šestibokýhexagonal pyramid ikona zvuk
jehlan trojbokýtriangular pyramid ikona zvuk
parkpark ikona zvuk
radnicetown hall ikona zvuk
maketamodel ikona zvuk
školaschool ikona zvuk
budovabuilding ikona zvuk
fixyfelt pens ikona zvuk
jehlanpyramid ikona zvuk
vytvořit skupinky po čtyřechmake groups of four ikona zvuk
síť krychlenetwork of a square ikona zvuk