logo

Tělesa - sí těles

I. - úvodní informace
Název:
Tělesa - sí těles
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s pojmem "sí těles" [samostatná práce v hodině a společná kontrola]
  • naučit studenty konstrukci sítě těles []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
fixy
modely těles
papírové modely sítí těles

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co je to sí tělesa?
Související pojmy v AJ
Hlavní část
Konstrukce sítí těles
Závěr
Shrnutí

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Jaké geometrické útvary tvoří stěny krychle?What geometric figures form the sides of a cube? ikona zvuk
trojúhelníktriangle ikona zvuk
kruh, kruhycircle, circles ikona zvuk
rovnoramenný trojúhelníkisosceles triangle ikona zvuk
rovnostranný trojúhelníkequilateral triangle ikona zvuk
konstrukce sítěconstruction of a grid ikona zvuk poznamka