logo

Rovinné útvary - mnohoúhelníky

I. - úvodní informace
Název:
Rovinné útvary - mnohoúhelníky
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák rozlišuje rovinné útvary - mnohoúhelníky. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
  • Žák zná postup výpočtu obvodu mnohoúhelníků. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatné rýsování do sešitu.
  • Samostatná práce s pracovním sešitě.
Učební pomůcky:
pracovní sešit
dataprojektor
počítač
rýsovací potřeby
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- třídění nastříhaných geometrických tvarů podle počtu vnitřních úhlů
- postup při výpočtu obvodu mnohoúhelníků
- samostatné rýsování mnohoúhelníků a výpočet jejich obvodu
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné zopakování použitých výrazů.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mnohoúhelníkpolygon ikona zvuk
Rýsuj tužkou!Draw with a pencil. ikona zvuk
Narýsuj úsečku.Draw a line segment. ikona zvuk
pravidelný šestiúhelníkregular hexagon ikona zvuk
šestiúhelníkhexagon ikona zvuk
téma hodinythe topic of this lesson ikona zvuk
Stručně zopakuj téma hodiny.Repeat the topic of the lesson briefly. ikona zvuk
Narýsuj přímku p.Draw a (straight) line p. ikona zvuk
Každé pravidelné osmiúhelníky jsou podobné.All regular octagons are similar. ikona zvuk