logo

Úhly vrcholový a vedlejší

I. - úvodní informace
Název:
Úhly vrcholový a vedlejší
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák rozeznává vyrcholový a vedlejší úhel. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatné rýsování do sešitu.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
dataprojektor
počítač
rýsovací potřeby
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné zopakování použitých výrazů.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stranaside ikona zvuk
Ostrý úhel má méně než 90°.The acute angle equals to less than 90 degrees. ikona zvuk
Tupý úhel má mezi 90° a 180°.The obtuse angle is between 90 and 180 degrees. ikona zvuk
Narýsuj úhel.Draw an angle. ikona zvuk
úhloměrprotractor ikona zvuk
vrcholvertex ikona zvuk
ostrý úhelacute angle ikona zvuk
tupý úhelobtuse angle ikona zvuk
vrcholový úhelapical angle ikona zvuk
vedlejší úheladjacent angle ikona zvuk