logo

Početní operace s velikostmi úhlu

I. - úvodní informace
Název:
Početní operace s velikostmi úhlu
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák provádí početní operace s velikostmi úhlu. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné zopakování pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatné rýsování do sešitu.
  • Samostatné zopakování pomocí interaktivního testu.
Učební pomůcky:
dataprojektor
počítač
rýsovací potřeby
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými. Hlavní pojmy napsány na tabuli česky a anglicky a používany během výuky s odkazem na nástěnku.
Závěr
Samostatné zopakování pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stupeňgrade ikona zvuk
Počítej nahlas!Count out loud! ikona zvuk
Postavte se.Stand up! ikona zvuk
Vypočítejte velikost úhlu.Calculate the angle. ikona zvuk
násobenímultiplication ikona zvuk
odčítánísubtraction ikona zvuk
sčítáníaddition ikona zvuk
Budeme psát test.We will write a test. ikona zvuk
Pracuj samostatně.Work on your own. ikona zvuk