logo

Rovinné útvary - ostrý, tupý. pravý, přímý úhel

I. - úvodní informace
Název:
Rovinné útvary - ostrý, tupý. pravý, přímý úhel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák rozlišuje a určuje rovinné útvary - úhly. [Samostatná práce pod dohledem učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné opakování slovíček pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatné rýsování do sešitu.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
dataprojektor
počítač
rýsovací potřeby
sešit
interaktivního test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými. Hlavní pojmy napsány na tabuli česky a anglicky a používany během výuky s odkazem na nástěnku.
Závěr
Společné zopakování použitých výrazů.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Narýsuj úhel ostrý.Draw a sharp angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel pravý.Draw a right angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel tupý.Draw an obtuse angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel přímýDraw a straight angle. ikona zvuk
geometrické útvarygeometric figures ikona zvuk
Narýsuj úhel.Draw an angle. ikona zvuk
Připrav si rýsovací potřeby.Prepare your drafting tools. ikona zvuk
Nemluvte hlasitě prosím.Don't speak loud, please. ikona zvuk
Pracuj pečlivě.Work carefully. ikona zvuk
Pracuj samostatně.Work on your own. ikona zvuk