logo

Měření velikosti úhlu

I. - úvodní informace
Název:
Měření velikosti úhlu
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák změří s přesností na stupně velikost úhlu. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné zopakování anglických výrazů pomocí iteraktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatná práce.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
dataprojektor
počítač
rýsovací potřeby
sešit
interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými. Hlavní pojmy napsány na tabuli česky a anglicky a používany během výuky s odkazem na nástěnku.
Závěr
Společné zopakování použitých výrazů.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stupeňgrade ikona zvuk
Ostrý úhel má méně než 90°.The acute angle equals to less than 90 degrees. ikona zvuk
Tupý úhel má mezi 90° a 180°.The obtuse angle is between 90 and 180 degrees. ikona zvuk
Úhel přímý má 180°.A straight angle eguals 180 degrees. ikona zvuk
Úhel plný má 360°.Round angle equals to 360 degrees. ikona zvuk
Změřte přesně úhly.Measure the angles accurately. ikona zvuk
úhloměrprotractor ikona zvuk
Změř úhly.Measure the angles. ikona zvuk
Změř velikost úhlu.Measure the angle. ikona zvuk