logo

Jednotky velikosti úhlu

I. - úvodní informace
Název:
Jednotky velikosti úhlu
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák zná a správně používá jednotky velikosti úhlu. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
učebnice
sešit
rýsovací potřeby
dataprojektor
notebook
interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými. Hlavní pojmy napsány na tabuli česky a anglicky a používany během výuky s odkazem na nástěnku.
Závěr
Společné zopakování použitých výrazů.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení a nglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stupeňgrade ikona zvuk
Narýsuj úhel ostrý.Draw a sharp angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel pravý.Draw a right angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel tupý.Draw an obtuse angle. ikona zvuk
Narýsuj úhel přímýDraw a straight angle. ikona zvuk
Úhel pravý má 90°.A right angle equals 90 degrees. ikona zvuk
Ostrý úhel má méně než 90°.The acute angle equals to less than 90 degrees. ikona zvuk
Tupý úhel má mezi 90° a 180°.The obtuse angle is between 90 and 180 degrees. ikona zvuk
Úhel přímý má 180°.A straight angle eguals 180 degrees. ikona zvuk
Úhel plný má 360°.Round angle equals to 360 degrees. ikona zvuk
vedlejší jednotkysubsidiary units ikona zvuk
Jeden stupeň má 60 minut.One degree consists of 60 minutes. ikona zvuk
Jedna minuta je šedesátina stupně.A minute is a sixtieth of a degree. ikona zvuk
Velikost úhlu meříme ve stupních a minutách.An angle is measured in degrees and minutes (of arc). ikona zvuk