logo

Věta SUS

I. - úvodní informace
Název:
Věta SUS
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák sestrojuje trojúhelník podle věty SÚS. [Samostatná práce - konstrukce trojúhelníku - pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné přižazování anglických výrazů k českým.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce - konstrukce trojúhelníku.
  • Samostatná práce.
  • Spoečné přiřazování anglických pojmů k českým.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- počítač
- videokázka
- rýsovací potřeby

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- demonstrační video konstrukce trojúhelníku podle věty SÚS
- společné sestrojení trojúhelníku
- samostatná práce
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné přižazování anglických výrazů k českým.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
měkčí tužkaa softer pencil ikona zvuk
tvrdší tužkaa harder pencil ikona zvuk
Všechny čáry rýsujeme tužkami.Draft all lines with a pencil. ikona zvuk
stranaside ikona zvuk
úsečkaline segment ikona zvuk
kružítkocompass(es) ikona zvuk
úhloměrprotractor ikona zvuk
pravítkoruler ikona zvuk
trojúhelníktriangle ikona zvuk