logo

Vlatnosti dělitelnosti

I. - úvodní informace
Název:
Vlatnosti dělitelnosti
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák pozná, že číslo je dělitelné jiným číslem. [Samostatné počítání.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice
interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné opakování slovíček.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
násobek, násobkya multiple, multiples ikona zvuk
společný násobekcommon multiple ikona zvuk
tabulkatable ikona zvuk
Ciferný součet čísla je dělitelný devíti.The sum of digits of the number is divisible by nine. ikona zvuk
čísla nesoudělnácoprime numbers ikona zvuk
čísla soudělnácommensurables ikona zvuk
liché čísloodd number ikona zvuk
sudé čísloeven number ikona zvuk
znaky dělitelnostithe characteristics of divisibility ikona zvuk
Mohou být dvě různá sudá čísla nesoudělná?Can two different even numbers be incommensurable? ikona zvuk
Mohou být dvě různá sudá čísla nesoudělná?Can two different even numbers be incommensurable? ikona zvuk
Mohou být dvě různá prvočísla nesoudělná?Can two different prime numbers be incommensurable? ikona zvuk