logo

Dělitelnost přirozených čísel

I. - úvodní informace
Název:
Dělitelnost přirozených čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák chápe rozdíl mezi dělitelem a násobkem. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
  • Žák umí dělit přirozená čísla [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Společné počítání na tabuli.
  • Samostatná práce.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině - opakování.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Počítej nahlas!Count out loud! ikona zvuk
přirozená číslanatural numbers ikona zvuk
násobek, násobkya multiple, multiples ikona zvuk
společný násobekcommon multiple ikona zvuk
dělitel, děliteléa divisor, divisors ikona zvuk
společný dělitelthe common divisor ikona zvuk
Počítej.Count. ikona zvuk
největší společný dělitelthe greatest common divisor ikona zvuk
nejmenší společný násobekleast common multiple ikona zvuk
dělenídivision ikona zvuk