logo

Zaokrouhlování přirozených čísel

I. - úvodní informace
Název:
Zaokrouhlování přirozených čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák zaokrouhlí přirozené číslo podle zadání. [Krátký test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Společné počítání na tabuli.
  • Samostatná práce.
Učební pomůcky:
- Notebook
- dataprojektor
- sešit
- číselná osa
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Napsat cíl hodiny na tabuli.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Procvičování zaokrouhlouvání přirozených čísel pomocí anglických frází.
Závěr
Krátký interaktivní test Hot Potatoes na posledních pět minut hodiny
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přirozená číslanatural numbers ikona zvuk
Zaokrouhli číslo na jednotky.Round off the number to units. ikona zvuk
Zaokrouhli číslo na desítky.Round off the number to decades. ikona zvuk
Zaokrouhli číslo na stovky.Round off the number to hundreds. ikona zvuk
Zaokrouhli přirozené číslo.Round off a natural number. ikona zvuk
stovkyhundreds ikona zvuk
tisícethousands ikona zvuk
desetitisícetens of thousands ikona zvuk
statisícehundreds of thousands ikona zvuk
slovní příkladverbal arithmetic problem ikona zvuk
Zaokrouhlete na desetitisíce.Round to the nearest tens of thousands, ikona zvuk
Zaokrouhlete na tisíce.Round to the nearest thousand, ikona zvuk