logo

Práce v Excelu I

I. - úvodní informace
Název:
Práce v Excelu I
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žák si utřídí využívání základních funkcí MS Excel [žák dokáže objasnit příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
notebook, dataprojektor, učebnice, sešity, interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka v češtině, prokládaná známými a procvičovanými anglickými výrazy.
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické výrazy.
Přečtení kartiček s uvedením českých a anglických pojmů.
Využití interaktivního testu "Ikony Excel".
Závěr
Krátký test na přiřazování anglických výrazů k českým termínům.
Společné zopakování základních probraných pojmů v obou jazycích.
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím textu, využití interaktivního testu.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
otevřít dokument uložený v počítačiopen a document saved on the computer ikona zvuk
označit celý dokumenthighlight the whole document ikona zvuk poznamka
formátování dokumentudocument formatting ikona zvuk
šablona dokumentudocument template ikona zvuk poznamka
uložit dokumentsave the document ikona zvuk
otevřít dokumentopen a document ikona zvuk
kliknout na dokumentclick on the document ikona zvuk
vybrat dokumentchoose the document ikona zvuk
otevření sešitu Excelopening an Excel file ikona zvuk
vytvoření prázdného sešitu excelcreating an empty Excel file ikona zvuk
vytvořit tabulky v programu Excelcreate charts in Excel ikona zvuk
program ExcelExcel program ikona zvuk
Nakresli graf na počítači v programu Excel.Draw a graph using Excel in your computer. ikona zvuk
excelovská tabulkaExcel table ikona zvuk