logo

Orientace v základních hardwarových komponentech PC

I. - úvodní informace
Název:
Orientace v základních hardwarových komponentech PC
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci se seznámí a doplní své znalosti v oblasti hadwarových komponent. [Žáci se naučí pojmenovat a ukázat důležité části počítače na konkrétním rozšroubovabém počítači.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s některými anglickými názvy týkající se počítače a jeho periférií. [Opakování anglické slovní zásoby.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad s praktickými ukázkami.
  • Prezentace s využitím dataprojektoru.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
plátno
rozdělaný nefunkční počítač

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Cíl hodiny sdělit česky, anglicky napsat na tabuli, stejný postup i u dalších výrazů.
Motivace - co používáme, musíme umět poznat a pojmenovat.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, základní pojmy uváděny i v angličtině
důležité termíny zapisovány na tabuli.
Prezentace - základní komponenty hardwaru osobních počítačů.
Žáci doplňují prezentaci, sdělují své zkušenosti a postřehy.
Závěr
Slovní opakování základních probraných pojmů v obou jazycích. Zápis anglických termínů do obrázku Přídavná zařízení - periferie počítače.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uživatel počítačecomputer user ikona zvuk
Zapni počítač.Turn on the PC. ikona zvuk
Vypni počítač.Turn off the PC. ikona zvuk
Jsem ráda, že se opět vidíme.I'm glad to see you again. ikona zvuk
Co nás čeká?What is awaiting us? ikona zvuk
Nejdříve si ujasníme, kde máte sedět.We will first make clear where you should be sitting. ikona zvuk poznamka
Sedli jste si správně, každý máte k dispozici svůj počítač.You are sitting at the right places, everyone has their own computer at their disposal. ikona zvuk
Není to pro vás nové.It is not new for you. ikona zvuk poznamka
Sedni si k počítači.Sit at the computer. ikona zvuk
Uprav si místo u počítače.Adjust your place at the computer. ikona zvuk
počítačcomputer ikona zvuk
řád počítačové učebnyPC-classroom rules ikona zvuk
Zapněte počítač.Switch on the computer. ikona zvuk
Vypněte počítač.Switch off the computer. ikona zvuk
Restartujte počítač.Reset the computer. ikona zvuk
periferní (okolní) zařízení počítačeperipheral computer equipment ikona zvuk
obsluha počítačecomputer attendant ikona zvuk
orientace v základních hardwarových komponentech PCorientation in basic PC hardware components ikona zvuk
sjednocení vědomostí ze základní školy, možnosti vypnutí počítače.ways of turning of the computer ikona zvuk poznamka
otevírání skříně počítače a dalších zařízeníopening of the computer case and other devices ikona zvuk