logo

Práce v LMS Moodle

I. - úvodní informace
Název:
Práce v LMS Moodle
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s prostředím LMS Moodle na konkrétních příkladech [ověření pomocí samostatné práce pod dohledem učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky žáky s dalšími anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]
  • procvičování známých anglických výrazů k tomutu tématu [používání anglických výrazů během výuky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru, práce na PC pod dohledem učitele
Učební pomůcky:
dataprojektor, PC, test, video tutoriál, interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti, česky a anglicky (obecné pokyny v angličtině).
Hlavní část
Výuka česky, s výrazným zapojením angličtiny.
Nová anglická slovní zásoba bude ověřována interaktivním testem - příloha.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky a anglicky. Využití video přílohy a testu.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
postup práceinstructions ikona zvuk
práce s písmywork with fonts ikona zvuk
zveřejnění prácepublication of the work ikona zvuk
vzájemné hodnocení prácemutual evaluation of work ikona zvuk
prostředí MOODLEthe Moodle environment ikona zvuk
hodina informatikyIT lesson ikona zvuk
Vysvětli tyto pojmy.Explain these terms. ikona zvuk
Vysvětli svůj postup.Explain the procedure. ikona zvuk
čístread ikona zvuk
Oprav chybné údaje.Correct the wrong data. ikona zvuk
Moodle: přednáška, úkol, test, hlasování, dotazníkMoodle: lesson, assignment, quiz, choice, feedback ikona zvuk
můj MOODLEmy MOODLE ikona zvuk