logo

Prostředí LMS MOODLE

I. - úvodní informace
Název:
Prostředí LMS MOODLE
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s prostředím LMS Moodle [samostatná práce pod dohledem učitele]
  • procvičování dovednosti se přihlásit do moodle [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru, práce na PC pod dohledem učitele
Učební pomůcky:
dataprojektor, PC, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky, česky, anglicky.
Hlavní část
Výuka česky, prokládaná známými a procvičovanými anglickými výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nabídka SouborFile ikona zvuk
nabídka FormátFormat menu ikona zvuk
příkazycommands ikona zvuk
nabídka Nastavenísettings ikona zvuk
prostředí MOODLEthe Moodle environment ikona zvuk
práce se souboryworking with the files ikona zvuk
Otevřete prohlížeč XY.Open the browser XY. ikona zvuk
Zadej příkaz - okno.Enter the command - window. ikona zvuk
hlavní nabídkamain menu ikona zvuk
Moodle: přednáška, úkol, test, hlasování, dotazníkMoodle: lesson, assignment, quiz, choice, feedback ikona zvuk
můj MOODLEmy MOODLE ikona zvuk