logo

Multimédia v prezentacích

I. - úvodní informace
Název:
Multimédia v prezentacích
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat práci s prezentačním programem Impress (OpenOffice.org) [žák dokáže vytvořit multimediální prezentaci]
  • porovnat OO Impress, MS PowerPoint a Google Dokumenty [žák dosáhne cíle bez ohledu na program]
Jazykové cíle a ověření:
  • připomenout některé zásady tvorby prezentace - slovní zásoba [žák dokáže vytvořit prezentaci i programem v angličtině]
  • na anglické verzi Wikipedie najít informace k heslu KONVERZE [orientuje se v textu, případně použije slovník]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - vytvoření multimediální prezentace, například ozvučený slovníček pojmů CJ-AJ
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, prezentační software

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (OpenOffice Impress - Multimedia presentation).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - multimediální prezentace, interaktivní slovníček pojmů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
videoklipvideo clip ikona zvuk
vytvoření prezentace pomocí šablony návrhucreation of a presentation using a template ikona zvuk
uložení prezentacesaving of the presentation ikona zvuk
animacean animation / animations ikona zvuk
prezentacepresentation ikona zvuk
animace objektůobjects animation ikona zvuk
Použijte program Picasa nebo GIF Animator.Use Picasa or GIF Animator. ikona zvuk
prezentace výsledkůpresentation of results ikona zvuk
animace textu a obrázkůtext and images animation ikona zvuk