logo

Typografie

I. - úvodní informace
Název:
Typografie
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat práci s textovým editorem Writer (OpenOffice.org) či MS Word [žák dodržuje v psaném projevu všechna typografická pravidla]
  • zvýraznění textu - typy písma (příloha - font), řez, efekty [ve svých dokumentech se vyhýbá nadužívání některých prvků]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby o odbornou angličtinu v IVT - téma "typography" [vyhledávání méně známých výrazů ve slovnících]
  • na tabuli či do textového dokumentu vypsat anglická slovíčka [přečtení po vyučujícím / spolužákovi]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - úprava špatně formátovaného dokumentu (původ zkratek B, U, I z angličtiny)
  • doplnění slovníčku pojmů CJ-AJ (vypsat do textového dokumentu a zformátovat - tabulka nebo zvýraznění) - příklad v příloze
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Typography)
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - dokument upravený podle typografických zásad.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
technické písmotechnical font ikona zvuk
normalizované písmostandardised typeface ikona zvuk
šikmé písmoitalics ikona zvuk
podtržené písmounderline font ikona zvuk
čteníreading ikona zvuk
typografietypography ikona zvuk
počítačová typografiecomputer typography ikona zvuk