logo

OpenOffice Calc - databázové funkce

I. - úvodní informace
Název:
OpenOffice Calc - databázové funkce
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat práci s tabulkovým kalkulátorem Calc (OpenOffice.org) [žák se orientuje v programu OO Calc]
  • rozšířit znalosti o pokročilé funkce - databázové [splní zadaný úkol - filtrování dat, řazení, podmíněné formátování]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu - zadávání vzorců v OpenOffice Calc [opakování anglických výrazů - v souvislosti se vzorci]
  • naučit správný postup práce s daty - záhlaví tabulky [zná správnou výslovnost použitých vzorců]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - filtrování dat v tabulce, práce s rozsáhlejší databází (záhlaví v AJ)
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, program OpenOffice Calc

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (OpenOffice Calc - Database function).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Kontrola zadané práce - splnění úkolů, ukázka správného řešení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
seznamlist ikona zvuk
V seznamu zvol...Select ... in the list. ikona zvuk
křestní jméno, křestní jména first name / first names ikona zvuk
datumdate ikona zvuk
seznam kniha list of books ikona zvuk
jmenný seznam studentůlist of students' names ikona zvuk
dnešní datumtoday's date ikona zvuk
příjmenísurname ikona zvuk
databázedatabase ikona zvuk
abecední seznamalphabetical list ikona zvuk
rozdělení podle data narozenídivision according to the date of birth ikona zvuk
Seřaďte se podle abecedního pořadí vašich příjmení.Line up according to the alphabetical order of your surnames. ikona zvuk