logo

Internetové prohlížeče - základní informace

I. - úvodní informace
Název:
Internetové prohlížeče - základní informace
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zmínit se o nejběžnějších prohlížečích internetu [žák si dokáže vybrat vhodný webový prohlížeč]
  • porovnat funkce a vyhledat odborná hodnocení [žák ovládá základní funkce a dokáže je představit ostatním]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [vypsání na tabuli (Web Browser, Bookmarks, Settings, History, ...)]
  • vyjmenovat několik slovíček specifických právě pro webové prohlížeče [zná správnou výslovnost vypsaných pojmů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - 1 webová stránka ve 4 různých prohlížečích
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, potřebný software

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Web Browsers - basic informations).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Průzkum preferencí ve třídě - kdo si vybral který program (plusy a mínusy jednoduchou angličtinou - písemně či ústně).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přenos souborůfile transfer ikona zvuk
prohlížeče www stránekweb browser ikona zvuk
webová stránkaweb page ikona zvuk
Otevřete prohlížeč XY.Open the browser XY. ikona zvuk
verze prohlížečebrowser version ikona zvuk
internetový prohlížečinternet browser ikona zvuk
prohlížení internetové stránkyviewing a web page ikona zvuk
vytváření a přenos HTML souborůcreation and transfer of HTML files ikona zvuk
webové galerieweb galleries ikona zvuk