logo

Hromadná korespondence

I. - úvodní informace
Název:
Hromadná korespondence
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • propojení znalostí textového editoru a tabulkového procesoru [žák propojí nástrojem hromadná korespondence databázi s textovým dokumentem]
  • praktické využití hromadné korespondence - příklady [žák dokáže ze zdrojové tabulky vytvořit diplomy, certifikáty pro účastníky]
Jazykové cíle a ověření:
  • odborná angličtina v IVT - téma text a tabulky [vyhledávání méně známých výrazů ve slovnících]
  • vyjmenovat několik slovíček specifických právě pro tabulkový procesor [vypsání slovíček na tabuli]
  • vyjmenovat několik slovíček specifických právě pro textový editor [vypsání slovíček na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - hromadná korespondence (propojení tabulky s textem)
  • dostupné programy - porovnání MS Office a OpenOffice
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, MS Office a OpenOffice

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Mass correspondence - Text editors).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Odevzdání a kontrola výsledků práce jednotlivých žáků - propojený dokument.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výběr rozloženíchoice of layout ikona zvuk
editace textutext editing ikona zvuk
výběr textutext selection ikona zvuk
propojit dokumentyconnect the documents ikona zvuk
výběrchoice/selection ikona zvuk
tabulka hodnottable of values ikona zvuk
zdrojesources ikona zvuk
databázedatabase ikona zvuk
průvodceguide ikona zvuk
činnosti bloky filtryactivities - blocks - filters ikona zvuk poznamka