logo

Vektorová grafika

I. - úvodní informace
Název:
Vektorová grafika
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • porovnat vlastnosti rastrové a vektorové grafiky [uvede příklady použití rastrových a vektorových formátů]
  • seznámení s programy pro úpravu vektorové grafiky [žák vyzkouší některý z programů]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglické výrazy ve zkratkách kolem grafiky (DPI, RGB, CMYK, PNG) [žák přeloží slova, z nichž zkratka vznikla]
  • odborná angličtina v IVT - téma grafika [vypsání slovíček na tabuli]
  • rozšíření slovní zásoby o odbornou angličtinu v IVT - téma grafika [společná kontrola slovníčku pojmů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - porovnání různých grafických formátů
  • ukázka programů pro práci s obrázky
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, grafické programy

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Vector graphics).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - pokusy s grafikou.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
měřítkoscale ikona zvuk
fotografiephotograph ikona zvuk poznamka
grafické úpravygraphical editing ikona zvuk
přenositelnost formátůformat portability ikona zvuk
grafické formátygraphical formats ikona zvuk
vektorová a rastrová grafikavector graphics and raster graphics ikona zvuk
rozlišeníresolution ikona zvuk
grafické programygraphical programs ikona zvuk
převody do jiných formátůconversion to different formats ikona zvuk
křivkacurve ikona zvuk