logo

Tvorba návodů - animace

I. - úvodní informace
Název:
Tvorba návodů - animace
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • aplikovat znalosti a dovednosti v prezentačním programu - tvorba interaktivního návodu [žák dokáže vytvořit interaktivní návod ke zvolenému programu]
  • kombinace textu a grafiky - zvýšení názornosti, oživení pomocí animací [žák podle návodu některého kolegy dokáže daný postup zvládnout]
Jazykové cíle a ověření:
  • ukázat nějaký návod v angličtině jako příklad [žák se pokusí porozumět]
  • opakovat známé anglické výrazy [vypsání slovíček na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - vytvoření návodu (několik odborných výrazů), doplnění slovníčku pojmů CJ-AJ
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, prezentační software

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Animated instructions / tutorial).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků - někdo se pokusí podle návodu spolužáka daný úkol zvládnout.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
popis pracovního postupudescription of a procedure ikona zvuk
podle návoduaccording to the instructions ikona zvuk
Pomocí textového editoru a grafických prvků vytvořte návod k libovonému programu.Use a text editor and graphic components create a help manual for a program of your choice. ikona zvuk
názornost návoduillustrativeness of the help manual ikona zvuk
rozlišeníresolution ikona zvuk
animacean animation / animations ikona zvuk
animace objektůobjects animation ikona zvuk
pracovat podle návodufollow the instructions ikona zvuk
Popisem pracovního postupu je také pracovní návod.Operating instructions are also a kind of description of a procedure. ikona zvuk