logo

Total Commander - * konvence

I. - úvodní informace
Název:
Total Commander - * konvence
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se se zásadami vyhledávání souborů - hvězdičková konvence [žák zná přípony běžně používaných typů souborů]
  • ukázat rozšířené možnosti programu Total Commander [umí vyhledávat v systému MS Windows ]
Jazykové cíle a ověření:
  • pokusit se zorientovat v programové nápovědě v anglickém jazyce [vyhledávání méně známých výrazů ve slovnících]
  • uvést některé přípony odvozené z anglického jazyka [náhodná slovíčka v tabulce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - hledání ztraceného souboru; opakování - použití Průzkumníka Windows
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, shareware Total Commander

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (File management, file-naming convention, searching).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ověření dovedností a jazykových znalostí - zadání vlastností souboru v angličtině a jeho vyhledání na síťovém disku (create date, file size or name, extension, ...).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pole Název souborufile name textfield ikona zvuk
souborfile ikona zvuk
hledat a nacházetlook for and find ikona zvuk
přípona souborufile name extension ikona zvuk
všechny souboryall the files ikona zvuk
jen vybrané souboryonly selected files ikona zvuk
vybrat souborchoose the file ikona zvuk
hledat v sítisearch in the network ikona zvuk
výběrchoice/selection ikona zvuk
Můžete využít klíčová slova.You can use the key words. ikona zvuk