logo

Publikace na internetu - FTP přístup

I. - úvodní informace
Název:
Publikace na internetu - FTP přístup
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat vytváření webových stránek pomocí HTML editoru [žák se orientuje v programu]
  • ukázat rozšířené možnosti programu Total Commander - FTP přístup [žák ovládá program a pomocí FTP publikuje svou práci]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvést některé zkratky odvozené z anglického jazyka [vyhledávání méně známých výrazů ve slovnících / EN-encyklopedii]
  • ve zdrojovém kódu nalezne známá anglická slovíčka [rozumí HTML tagům a ví, k čemu slouží (návaznost na LP SeaMonkey WYSIWYG editor)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - jednoduché webové stránky, publikace na internetu
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Website publication - File Transfer).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - publikace webových stránek nebo PDF dokumentů na společný server.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uložit textový dokument v HTML formátusave the text document in HTML format ikona zvuk
prohlížení PDF souborůviewing PDF files ikona zvuk
přenos souborůfile transfer ikona zvuk
práce se souboryworking with the files ikona zvuk
vytváření a přenos HTML souborůcreation and transfer of HTML files ikona zvuk
zobrazení hypertextového odkazuHypertext Link View ikona zvuk
hypertextový odkazhypertext link ikona zvuk