logo

Typy písma - fonty

I. - úvodní informace
Název:
Typy písma - fonty
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozšířit znalosti a dovednosti v textovém editoru - typografie a sazba [žák pozná základní typy písma, vhodně volí řez a velikost]
  • instalovat nové typy písma [žák se orientuje v ovládacím panelu systému Windows]
Jazykové cíle a ověření:
  • přečíst článek o typech písma a fontech na AJ Wikipedii [vyhledávání méně známých výrazů ve slovnících]
  • opakovat známé anglické výrazy [vypsání slovíček na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - originální pozvánka, reklamní letáček; stránky s fonty ke stažení
  • vypsání slovíček na tabuli
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Typeface and fonts).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - vytvořené dokumenty s originálním typem písma.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
čitelnostlegibility ikona zvuk
typ písma (font, styl)font type ikona zvuk
podtržené písmounderline font ikona zvuk
typografické chybytypographical errors ikona zvuk
Otevřete textový procesor.Open the word processor. ikona zvuk
typografietypography ikona zvuk
textový kurzortext cursor ikona zvuk
počítačová typografiecomputer typography ikona zvuk
tučné písmobold-face ikona zvuk
hypertextový odkazhypertext link ikona zvuk