logo

Tvorba návodů - text

I. - úvodní informace
Název:
Tvorba návodů - text
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • aplikovat znalosti a dovednosti v textovém editoru v praxi - tvorba návodu [žák dokáže vytvořit textový návod ke zvolenému programu]
  • kombinace textu a grafiky - zvýšení názornosti [žák podle návodu některého kolegy dokáže daný postup zvládnout]
Jazykové cíle a ověření:
  • odborná angličtina v IVT - téma text a grafika [vyhledávání méně známých výrazů ve slovnících / EN-encyklopedii]
  • na tabuli či do textového dokumentu vypsat anglická slovíčka [zná správnou výslovnost vypsaných pojmů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - vytvoření návodu (několik odborných výrazů), doplnění slovníčku pojmů CJ-AJ
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Tutorials - text).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - návody převést do formátu PDF a publikovat na internetu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
popis pracovního postupudescription of a procedure ikona zvuk
postup práceinstructions ikona zvuk
podle návoduaccording to the instructions ikona zvuk
vložit obrázek do textuinsert an image into the text ikona zvuk
obrázek, obrázkya picture / pictures ikona zvuk
Pomocí textového editoru a grafických prvků vytvořte návod k libovonému programu.Use a text editor and graphic components create a help manual for a program of your choice. ikona zvuk
názornost návoduillustrativeness of the help manual ikona zvuk
Připoj obrázek.Attach an image. ikona zvuk
pracovat podle návodufollow the instructions ikona zvuk
Použij návod.Use the instructions. ikona zvuk