logo

Vytváříme prezentaci v PowerPointu

I. - úvodní informace
Název:
Vytváříme prezentaci v PowerPointu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vytvoření prezentace [ověřujeme, zda se při procvičování žák orientuje v problematice aplikace]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověřování pomocí jazykových sprch]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vytvoření základního návrhucreation of basic design ikona zvuk
přidání nového snímkuinsertion of a new slide ikona zvuk
úloha Nová prezentaceNew Presentation task pane ikona zvuk
příkaz NovýNew command ikona zvuk
tlačítko Vytvořit novýNew Slide button ikona zvuk poznamka
Proveď požadované změny.Make the requested changes. ikona zvuk
Klepni na příkaz.Click on the command. ikona zvuk
Zadej název nové prezentace.Enter the name of the new presentation. ikona zvuk
Klepni na tlačítko Uložit.Click on the Save button. ikona zvuk
vytvoření prezentace pomocí šablony návrhucreation of a presentation using a template ikona zvuk
Klepni na odkaz.click on the link ikona zvuk
nabídka FormátFormat menu ikona zvuk
příkaz Rozvržení snímkuLayout command ikona zvuk
karta OsnovaOutline tab ikona zvuk
Zadej text do snímku.Enter the text into the slide. ikona zvuk