logo

Začínáme v PowerPointu

I. - úvodní informace
Název:
Začínáme v PowerPointu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • funkce aplikace PowerPoint [žák se při procvičování orientuje v problematice aplikace]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování - pomocí interaktivního testu - příloha]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vytvoření základního návrhucreation of basic design ikona zvuk
přidání nového snímkuinsertion of a new slide ikona zvuk
výběr rozloženíchoice of layout ikona zvuk
úprava návrhu snímkumodification of the slide draft ikona zvuk
barevné schémacolored diagram ikona zvuk
šablony návrhůtemplates ikona zvuk
podokno úlohpane window ikona zvuk
nová prezentacenew presentation ikona zvuk
prázdná prezentaceblank presentation ikona zvuk
šablony s navrženým obsahemcontent templates ikona zvuk
šablony na webovém serverutemplates on the web server ikona zvuk