logo

Hot Potatoes - The Masher

I. - úvodní informace
Název:
Hot Potatoes - The Masher
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s možnostmi The Masher [ověřujeme, zda žák dokáže vytvořit test - zdrojový soubor i html soubor]
  • vytváření testů v modulu The Masher [ověření vytvoření interaktivního testu s audio odkazy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [jazykové sprchy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.


Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vytvoření základního návrhucreation of basic design ikona zvuk
vytvoření prezentace pomocí šablony návrhucreation of a presentation using a template ikona zvuk
prostředek pro vytváření webových stránektool to create web page ikona zvuk
vytvoření položkycreation of an item ikona zvuk
vytváření a přenos HTML souborůcreation and transfer of HTML files ikona zvuk
vytváření programůa creation of programs ikona zvuk
stisknout klávesupress the key ikona zvuk
Tuto informaci si musíš zapamatovat.You must remember this piece of information. ikona zvuk
osobní přenosný počítača personal portable computer ikona zvuk
stolní počítač do kancelářean office desktop PC ikona zvuk