logo

Hot Potatoes - JMatch

I. - úvodní informace
Název:
Hot Potatoes - JMatch
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s modulem JMatch [ověřujeme, zda žák dokáže vytvořit test - zdrojový soubor i html soubor]
  • vytváření testů v modulu JMatch [ověření vytvoření interaktivního testu s audio odkazy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [jazykové sprchy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.


Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
označit řádek, odstavechighlight a line, highlight a paragraph ikona zvuk poznamka
označit sloupechighlight a column ikona zvuk poznamka
změnit textchange the text ikona zvuk
podtržené písmounderline font ikona zvuk
formátovat textformat a text ikona zvuk
nabídka Nastavenísettings ikona zvuk
nápověda (u počítačového programu)help ikona zvuk
vložení tabulkytable insertion ikona zvuk
zkopírování textucopying a text ikona zvuk
vložení textutext insertion ikona zvuk
přidávání textuadding a text ikona zvuk
formátování textutext formatting ikona zvuk
přidání nadpisuaddition of a heading ikona zvuk
přidání textu do textového poleaddition of text into the text field ikona zvuk
vložení textu z jiného souboruinserting text from another file ikona zvuk
výběr textutext selection ikona zvuk
změna barvy textuchange text colour ikona zvuk
změna velikosti textuchange text size ikona zvuk
práce s písmywork with fonts ikona zvuk
kontrola stylustyle control ikona zvuk
grafické úpravygraphical editing ikona zvuk
zveřejnění prácepublication of the work ikona zvuk
názornost návoduillustrativeness of the help manual ikona zvuk
přenos souborůfile transfer ikona zvuk
zveřejnění dokumentupublication of the document ikona zvuk