logo

Hot Potatoes - JCloze

I. - úvodní informace
Název:
Hot Potatoes - JCloze
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s modulem JCloze [ověřujeme, zda žák dokáže vytvořit test - zdrojový soubor i html soubor]
  • vytváření testů v modulu JCloze [ověření vytvoření interaktivního testu s audio odkazy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [jazykové sprchy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
editace textutext editing ikona zvuk
označit texthighlight the text ikona zvuk poznamka
formát odstavceparagraph format ikona zvuk
souborfile ikona zvuk
zobrazit panel nástrojůshow toolbar ikona zvuk
zadat příkazenter a command ikona zvuk
tlačítko Rychlý tiskFast Print button ikona zvuk
základní orientace v programubasic orientation in the program ikona zvuk
kliknout na nabídku Startclick on the Start menu ikona zvuk
kliknout na položku Programyclick on Programs tab ikona zvuk
vložit obrázek do textuinsert an image into the text ikona zvuk
horní okrajtop margin ikona zvuk
dolní okrajbottom margin ikona zvuk
pravý okrajright margin ikona zvuk
levý okrajleft margin ikona zvuk
typ písma (font, styl)font type ikona zvuk