logo

Hot Potatoes

I. - úvodní informace
Název:
Hot Potatoes
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • základy práce v programu [ověřujem při práci na PC, zda žák dokáže objasnit příslušné pojmy k SW]
  • vytvoření testu [ověřujeme dovednost vytvořit test]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
prázdná prezentaceblank presentation ikona zvuk
příkaz UložitSave, Save command ikona zvuk poznamka
nabídka SouborFile ikona zvuk
příkaz NovýNew command ikona zvuk
tlačítko Vytvořit novýNew Slide button ikona zvuk poznamka
Proveď požadované změny.Make the requested changes. ikona zvuk
Klepni na příkaz.Click on the command. ikona zvuk
Klepni na tlačítko Uložit.Click on the Save button. ikona zvuk
Klepni na odkaz.click on the link ikona zvuk
nabídka FormátFormat menu ikona zvuk
pole Název souborufile name textfield ikona zvuk
editace textutext editing ikona zvuk
označit texthighlight the text ikona zvuk poznamka
formát odstavceparagraph format ikona zvuk
otevřít dokument uložený v počítačiopen a document saved on the computer ikona zvuk