logo

Základní operace v Excelu

I. - úvodní informace
Název:
Základní operace v Excelu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vkládání dat [při práci na PC ověřujeme, zda se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování - využití interaktivních testů (školní moodle, příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [jazykové sprchy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oblíbené položkyfavourites ikona zvuk
pruh nabídekthe menu bar ikona zvuk
řádek vzorcůformula bar ikona zvuk
stavový řádekstatus bar ikona zvuk
práce s nápovědouwork with the help window ikona zvuk poznamka
zálohováníback-up ikona zvuk
otevření sešitu Excelopening an Excel file ikona zvuk
vytvoření prázdného sešitu excelcreating an empty Excel file ikona zvuk
vytvořit tabulky v programu Excelcreate charts in Excel ikona zvuk
panel nástrojů, panely nástrojůa toolbar, toolbars ikona zvuk
program ExcelExcel program ikona zvuk
excelovská tabulkaExcel table ikona zvuk